Vi har en ny app

Motionshusets nya app

Vi har en ny app!

Från och med 1 september 2023 försvinner vår gamla app “Motionshuset” och ersätts med Go Active!
Hämta appen genom att klicka på någon av butikerna nedan eller fota QR-koden till höger.

Meddelande om Leverantörskod

Om det vid installation av appen kommer upp en sida som frågar efter en leverantörskod, anger du:

10 86 00