Info om vår parkering

Info om gratis parkering Motionshuset

Motionshuset erbjuder gratis parkering i 3 timmar, men du behöver registrera din bil i receptionen. Du gör det själv via iPaden på höger sida om receptionen.